Elke vorm zijn eigen techniek

Elke uitdaging vraagt om een specifieke oplossing met de juiste materiaaleigenschappen en een specifieke vorm die tot in de kleinste details moet kloppen. Afhankelijk van de vorm, het gebruikte materiaal en de benodigde hoeveelheden, kiezen wij een passende verwerkingsmethodiek.

Innalox is gespecialiseerd in slibgieten. Uiteraard kunnen wij u ook ondersteunen met andere gangbare methodieken als drukgieten, extrusie, persen en spuitgieten. Daarnaast richten wij ons op het ontwikkelen van nieuwe productiemethodes. Denk bijvoorbeeld aan het 3D-printen van technisch keramiek.

Korte doorlooptijden dankzij groen bewerken
Al sinds de oprichting van Innalox zoeken wij naar manieren om de kwaliteit van technisch keramiek te optimaliseren en het productieproces zo kort mogelijk te maken. Daarom hebben wij ons gespecialiseerd in groen bewerken. Groen bewerken is het bewerken van een product in de ongebakken “groene” toestand. Het product is dan sterk genoeg om te hanteren en zacht genoeg om te bewerken. Deze fase wordt groen genoemd omdat traditionele keramiek (klei) die niet gebakken is vaak nog organische resten (blaadjes, wortels, etc) bevat.

Groen bewerken is sneller omdat het materiaal zachter is. Bovendien is groen bewerken beter voor het milieu omdat het weggehaalde materiaal niet gebakken wordt en daarvoor geen energie nodig is. Daarnaast is het verbruik aan diamantgereedschap en koelwater ook aanzienlijk lager.

Traditioneel wordt vaak gewacht met bewerken tot na het sinteren in de oven. Dan is het materiaal echter heel hard en is een lange, dure nabewerkingsslag met diamantgereedschap nodig. Groen bewerken maakt deze bewerking niet altijd overbodig, maar wel minder arbeidsintensief. Bovendien wordt de doorlooptijd van keramische projecten behoorlijk verkort.

Nabewerking
Innalox bewerkt groen keramiek met eenvoudige geometrie doorgaans op conventionele wijze, zoals draaien of frezen. Complexe keramische producten kunnen ook CNC worden bewerkt. Uiteraard houden wij bij het groen bewerken nauwgezet rekening met de sinterkrimp die in de oven plaatsvindt zodat we delen met hoge nauwkeurigheid kunnen leveren. Mocht deze nauwkeurigheid onvoldoende zijn is nabewerking in de gesinterde fase altijd mogelijk.