Petrochemische industrie

Binnen de petrochemische industrie vinden tal van processen plaats waarbij extreem hoge temperaturen aan de orde zijn. Dit geldt ook voor het gebruik van corrosieve stoffen en andere producten waar ijzer, staal en kunststof slecht op reageren. Technisch keramiek van Innalox vormt dan het beste alternatief. Wij leveren onderdelen die bestand zijn tot temperaturen van wel 1800 graden Celcius. Voor de petrochemische industrie maken wij onder meer spuitmonden voor extreem hete gassen en ferrules die toegepast worden in installaties voor het onttrekken van zwavel uit olie.